सचिवालय

दिगो समाधानको सचिवालयले स्थानान्तरण र पुननिर्माणको कार्यमा संलग्न केन्द्रिय सरकार, जिल्ला तह र अन्य निकायहरुको बिचमा संचार र सहकार्य गर्ने काममा सहजिकरण गर्ने कार्य गर्दछ ।

नीति सहायता इकाइ

यस इकाइले दिगो समाधान परियोजनाको विभिन्न नीतिहरुसँग सम्बन्धित समस्याहरुलाई परियोजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनको समयमा समिक्षा र विकासमा सहयोग गर्दछ ।

भू–जोखिम इकाइ

यस इकाइले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई भौगोलिक क्षेत्रको मूल्यांकन, जिल्ला तह र गाउँपालिका तहका इन्जिनियरहरुलाई अभिमुखिकरण, वर्ग २ को भू–जोखिमको प्राविधिक आउटपुट र जोखिमलाई न्यूनिकरण गराउने कार्यहरुको उत्पादन र राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले एकिकृत बस्तिको लागि तयार पारेको जनादेशलाई मिलाउने कार्यमा सहयोग गर्दछ ।

कार्यान्वयन इकाइ

यस इकाइले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थानान्तरण कार्यक्रममा अनुदानको लागि योग्य परिवारलाई अनुदान प्राप्त गर्नको लागि समन्वय र सहजिकरण गरी सहयोग गर्ने, गाउँपालिका र जिल्ला स्तरका अधिकारीहरुलाई भू–जोखिमको प्रासांगिक सूचना साझेदारी गर्ने र सम्पूर्ण सूचना व्यवस्थापनका लागि मुख्य तथ्याङ्क संकलन र वितरण गरेर सबैभन्दा तल्लो र मुख्य तहमा बढि प्रभावकारी र अनुकुलित कार्यक्रम संचालनको लागि सहयोग गर्ने कार्य गर्दछ ।ne_NPNepali
en_USEnglish ne_NPNepali