Loading...

“I’ll build an earthquake resistant house now.”- Tsering

Tsering Tamang after receiving her landownership certificate. Photo: Sushma ...

भू–जोखिम स्कोरिङ अभिमुखिकरणबाट स्थानीय स्तरको निर्णयमा सहयोग

The 2015 earthquake had a destabilizing effect on many mountain slopes, leaving lots of ...

जग्गा अनुदान प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण

दिगो समाधान परियोजनाको एक मुख्य उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लागू गरेका विभिन्न निर्देशिकाबारे भूकम्पबाट प्रभावित ...

ne_NPNepali
en_USEnglish ne_NPNepali